• Sediul Primariei Comunei Borca
  • Imagine panoramica
  • Monument de cult
  • Moara cu apa
  • Liceul Mihail Sadoveanu
  • Intrarea in comuna

Anunt 2.06.2017

Primaria Comunei Borca organizeaza concurs\examen pentru promovare in grad profesional. Detaliile se regasesc in Adresa nr.6240\2.06.2017 atasata prezentului articol.

Anunt concurs post vacant

Primaria Comunei Borca, Judetul Neamt, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de : INSPECTOR, CLASA I, in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala. Detalii, calendarul si bibliografia concursului se regasesc in documentul atasat prezentului anunt.

Anunt organizare concurs post vacant

Primaria Comunei Borca organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant. Detalii, bibliografia si calendarul concursului se regasesc in fisierul atatsat prezentului anunt.