• Sediul Primariei Comunei Borca
  • Imagine panoramica
  • Monument de cult
  • Moara cu apa
  • Liceul Mihail Sadoveanu
  • Intrarea in comuna

Anunt organizare concurs post vacant

Primaria Comunei Borca organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant. Detalii, bibliografia si calendarul concursului se regasesc in fisierul atatsat prezentului anunt.

Anunt important 10.03.2017

 Anunt important privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu modificarile si completarile ulterioare