Comisiile de specialitate ale CL Borca (anexa la HCL nr 76 din 23.06.2016)

1.Comisia pentru activitati economico financiare, administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, protectia mediului si turism, amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala

BOSTAN PETRU

DUMITREAN IOAN

DUMITRASCU IONEL

CIRJA ANDREI

BALACIANU PETRU

 

2.Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social culturale si culte, proiecte copii

BUDAI AUREL

DAHON MIHAI

BACIU CEZAR

RUSCANU DANIEL

PARFENI GIGI

 

3.Comisia juridica si de disciplina, validare, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor

LECA VASILE

TICU ALEXANDRU

BONDAR NECULAI

DAHON IOSIF

CIUBOTA IOAN

Comments are closed.