• Sediul Primariei Comunei Borca
  • Imagine panoramica
  • Monument de cult
  • Moara cu apa
  • Liceul Mihail Sadoveanu
  • Intrarea in comuna

Anunt important 10.03.2017

 Anunt important privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu modificarile si completarile ulterioare

Rezolvare contestatie

Rezolvare contestatie Rezolvare contestatie la proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului REGISTRU AGRICOL SI URBANISM

Aunut organizare concurs post vacant

Primaria Comunei Borca organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata. Detalii, bibliografia si calendarul concursului se regasesc in fisierul atatsat prezentului anunt.