• Sediul Primariei Comunei Borca
  Sediul Primariei Comunei Borca
 • Imagine panoramica
  Imagine panoramica
 • Monument de cult
  Monument de cult
 • Moara cu apa
  Moara cu apa
 • Liceul Mihail Sadoveanu
  Liceul Mihail Sadoveanu
 • Intrarea in comuna
  Intrarea in comuna

Anunt concurs post vacant

Primaria Comunei Borca, Judetul Neamt, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de : INSPECTOR, CLASA I, in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala. Detalii, calendarul si bibliografia concursului se regasesc in documentul atasat prezentului anunt.

Anunt organizare concurs post vacant

Primaria Comunei Borca organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant. Detalii, bibliografia si calendarul concursului se regasesc in fisierul atatsat prezentului anunt.

Anunt important 10.03.2017

 Anunt important privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu modificarile si completarile ulterioare