• Sediul Primariei Comunei Borca
  • Imagine panoramica
  • Monument de cult
  • Moara cu apa
  • Liceul Mihail Sadoveanu
  • Intrarea in comuna

Anunt organizare concurs de promovare

Detalii, bibliografia, tematica si calendarul concursului se regaseste in fisierul atasat acestui anunt.