Anunt nr 7188 din 12.06.2020 privind infiintarea serviciului de iluminat public al UAT Comuna Borca, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia si a ROF

Bookmark the permalink.