Consultare publică:

Anunț afișare Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare a taxei speciale de salubrizare la nivelul UAT Comuna Borca, județul Neamț

Anunt important

La rubrica Informatii publice regăsiți Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Borca și programul de funcționare a agenților economici ce desfășoară activitate de comerț pe raza Comunei Borca, aprobat prin HCL Borca nr. 122 din 29.10.2021, precum și cereri și declarații în mod editabil