Educatie

educatieInfrastructura de educatie din comuna Borca cuprinde urmatoarele unitati:
 1 Liceu – Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, Borca;
 2 Scoli cu clasele I – VIII
o Scoala cu clasele I-VIII, Madei;
o Scoala cu clasele I-VIII, Sabasa;
 3 Scoli cu clasele I – IV
o Scoala cu clasele I-IV, Paraul Cirjei
o Scoala cu clasele I-IV, Soci;
o Scoala cu clasele I-IV, Paraul Pintei;
 6 Gradinite – Gradinita Centru Borca
 1 Microbuz scolar
Baza materiala a sistemului de educatie din comuna Borca:
Amenajare:
Numar Sali de clasa din care :
 pentru gradinita : 9
 pentru cl. 0 : 1
 pentru cl. I-IV : 20
 pentru cl. V-VIII : 29
 pentru liceu: 40
Dotari:
Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu este dotat cu: 4 laboratorr, 1 sala de sport, 1 CDI, 2
atelieer, 1 biblioteca (inclusa in CDI), 4 cabinete (cancelarie, secretariat, birou director).
Exista 1 teren de sport in vecinatatea scolii.
Alte dotari:
 Scolile de pe raza conumei sunt dotate cu 119 calculatoare, 14 imprimanta si acces
la internet;
 Mobilier;
 Utilitati: alimentare cu apa in sistem centralizat la toate scolile, centrala termica
(in acdrul Liceul Teoretic Borca) si tamplarie PVC la Scoalile Borca, Sabasa.

Personalul didactic al Scolilor din comuna Borca implica un numar total de 99 cadre
didactice din care: 9 educatoare titulare, 18 invatatoare titulare si 2 invatatoare
suplinitoare, 70 profesori din care 40 titulari si 30 suplinitori.
Structura in functie de gradele didactice se prezinta astfel:
 31 cadre didactice cu grad didactic I
 26 cadre didactice cu grad didactic II
 28 cadre didactice cu definitivat
 27 suplinitori din care 13 cu definitivat si 14 debutanti
Avand in vedere cele prezentate, sunt necesare investitii pentru modernizarea atat a
infrastructurii cat si a bazei materiale a invatamantului, iar finantarile Guvernului
reprezinta o oportunitate. Sunt necesare fonduri pentru finalizarea Gradinitei Centru
Borca.

Dotarea cu echipamente IT performante este importanta pentru ca, la scoala unde se
gasesc persoanele dornice sa se implice, poate fi construit un punct de informare si
elaborare proiecte pentru dezvoltare locala.

Comments are closed.