În atenţia cetăţenilor comunei BORCA

Solicităm sprijinul cetăţenilor în vederea colectării deşeurilor  de pe raza comunei Borca.
           Gunoiul menajer (care nu se poate recicla) se ridică saptămânal,  în ziua de LUNI de la poarta cetăţenilor (în locaţiile unde nu este posibil accesul maşinii de gunoi, se va ridica de la strada principală) iar gunoiul reciclabil (care conţine sticlă, metal şi plastic, hartie şi carton) se depozitează în pubelele destinate acestui scop, situate pe platformele existente în toate satele.

În aceste pubele nu se depozitează gunoiul menajer!!!

Depozitarea deşeurilor în afara recipienţilor şi nemenţinerea curăţeniei pe platforme sau în jurul recipienţilor se sancţionează conform HCL Borca nr. 49 din data de 31 martie 2017 cu amendă cuprinsă între 100-500 lei pentru persoanele fizice şi PFA, şi între 500-1000 lei pentru persoanele juridice.

Bookmark the permalink.