Lista actelor administrativ fiscale, actelor de executare si a altor acte emise de organul fiscal ce sunt valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal

Comments are closed.