• Cod SIPOCA 35
  Cod SIPOCA 35
 • Sediul Primariei Comunei Borca
  Sediul Primariei Comunei Borca
 • Imagine panoramica
  Imagine panoramica
 • Monument de cult
  Monument de cult
 • Moara cu apa
  Moara cu apa
 • Liceul Mihail Sadoveanu
  Liceul Mihail Sadoveanu
 • Intrarea in comuna
  Intrarea in comuna

Consultare publică:

Anunț afișare Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare a taxei speciale de salubrizare la nivelul UAT Comuna Borca, județul Neamț

Anunt important

La rubrica Informatii publice regăsiți Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Borca și programul de funcționare a agenților economici ce desfășoară activitate de comerț pe raza Comunei Borca, aprobat prin HCL Borca nr. 122 din 29.10.2021, precum și cereri și declarații în mod editabil