Proiecte hotarari cu caracter normativ

Regulament privind procedura de vanzare a bunurilor

imobile din domeniul privat al comunei Borca

Aprobare nomenclator stradal UAT Comuna Borca

Plan Urbanistic Generel al U.A.T. Borca

Taxe speciale

Impozite si taxe locale 2018

Regulament organizare si desfasurare activitati comerciale si servicii de piata pe teritoriul comunei Borca si programul de functionare al agentilor economici ce desfasoara activitate de comert pe raza comunei Borca

Aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa a preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior, precum şi a preţurilor de valorificare a materialelor lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Borca, pentru anul 2018

 

Comments are closed.